Оздравяване на организма - Хипертермия като процедура с общ оздравителен ефект –
Оздравяване с модерни методи
+42,5*С +44*С - това вече е възможно.

За онкоболни

   Преди всичко общата хипертермия с пределно ниво е необходима на онкоболните веднага след хирургичното лечение. Причината е в това, че независимо от това колко «радикално» е извършена операцията за отстраняване на туморна формация, остава сериозна опасност заболяването да прогресира и да се образуват метастази. За никой онкоболен няма смисъл да чака и да се надява, че няма да има метастази. Затова общата хипертермия е най- ефикасна в онкологията, където оказва противорецидивен и противометастазен ефект.

   Също така, когато възниква «онкологичен риск». В случай на генетична предразположеност или при повишено ниво на онкомаркери.