Оздравяване на организма - Хипертермия като процедура с общ оздравителен ефект –
Оздравяване с модерни методи
+42,5*С +44*С - това вече е възможно.

   Хората отдавна познават лечебната сила на топлината. В продължение на столетия се прилага изкуствено затопляне на цялото тяло и части от него като метод за борба с различни заболявания и за цялостно оздравяване на организма.

   В продължение на повече от 25 години в руското здравеопазване се практикува методът на изкуствена хипертермия. Досега той се е прилагал предимно при лечение на онкологични заболявания в последните им стадии. Бе установено, че при определена температура практически загиват всички видове злокачествени клетки. При това съществуващите методи на хипертермично въздействие не позволяваха тялото на пациента да се затопли повече от 42 С°, без да се стигне до сериозни усложнения, създаващи заплаха за живота. Всеки температурен стрес трудно се понася от човешкия организъм. При достигане на температура 41 С° голяма част от кръвните белтъци са подложени на частична денатурация, а температура 43 С° за топлокръвни същества се счита за непостижима. Специалистите от нашия институт успяха да постигнат това, което се е считало за невъзможно. Преди 20 години в Новосибирск е направен опит да се създаде безопасен метод за изкуствено затопляне на човешкото тяло при температура повече от 42°С.

   В резултат на това Международната Оздравителна Клиника – България в сътрудничество с Новосибирския медицински университет разработи и патентова метод, наречен “Обща хипертермия (ОХ) на човешкия организъм”, при който принципно нов подход е това, че тялото на пациента се затопля до температура 43,5-44 С° без съществуваща опасност за организма.

   С каква цел е създадена технологията за обща хипертермия с високо ниво?

   Първо, разрушителен ефект върху болни и злокачествени клетки в човешкия организъм оказват само високите температури. Второ, високата температура също така може да унищожи редица микроорганизми и вируси. Без последици и усложнения човек понася висока обща хипертермия само под упойка. Затова тази лечебна технология включва интубационна анестезия с интравенозно общо обезболяване и изкуствена вентилация на белите дробове с чист кислород.