Оздравяване на организма - Хипертермия като процедура с общ оздравителен ефект –
Оздравяване с модерни методи
+42,5*С +44*С - това вече е възможно.

   Списък с документи и материали, необходими за издаване на решение за хоспитализация и лечение с метода SANTA-THERM

    Списък с необходими лабораторни изследвания

• Пълна кръвна картина

• Изследване на урината

• Биохимично  изследване  на  кръвта  (белтък,  албумин,  урея,  креатинин,  кръвна  захар,  АСТ,  АЛТ, гама-глутамил  трансфераза,  алкална фосфатаза,  билирубин  (пряк, непряк), фибриноген, протромбинов индекс

• ЕКГ

• Флуорография или рентген на белия дроб

   Да се представи в електронна форма: 

• Извлечение  от  историята  на  заболяване  относно  развитието  и  лечението  на  основното заболяване.

• Описание и снимки, направени по време на изследвания и лечение, потвърждаващи  основното заболяване (в електронен формат).

   Всички данни се представят на руски език. Наличието на английска или немска версия на  документите ускорява процеса на подготовка на решение за извършване на процедурата.  

   Изпращайте документите на info@moc-bg.com