Оздравяване на организма - Хипертермия като процедура с общ оздравителен ефект –
Оздравяване с модерни методи
+42,5*С +44*С - това вече е възможно.

Подготовка на пациента за лечение в чужбина

За лечение в Международна Оздравителна Клиника (MOC) в гр. Варна ще е необходимо:

  • да се изпрати заявка на нашия сайт за лечебен курс SANTA-THERM в България

  • да се представят електронни копия на медицинската документация относно  заболяването (на руски или английски език)

  • да се проведе дистанционна консултация със специалист за уточняване на  диагнозата и оценка на състоянието на пациента

  • според българските колеги може да е необходимо да се извършат допълнителни  изследвания за уточняване на диагнозата и определяне на методите и сроковете на лечение

   Въз основа на подадени документи и след дистанционна консултация ние ще можем да  определим срока и цената на предстоящото SANTA-THERM лечение.

   След получаване на съгласие от клиниката за провеждане на процедури ще Ви изпратят  официална покана с уточняване на срока на лечение, която ще послужи като основание за  искане на виза във Вашата държава.

   След получаване на виза, по Ваше желание се договарят допълнителни услуги (резервация  на самолетни билети, трансфер до/от клиниката, личен лекар, преводачески услуги и т.н.) .  Допълнителните услуги не са задължителни и пациентът ги избира по свое усмотрение. След приключване на необходимите визови формалности и покупка на билети, с оглед  на съгласувания с клиниката срок, Вие самостоятелно или заедно с лекар-преводач  заминавате в България.

   В клиника МОС  се извършват стандартни изследвания и подготовка за процедури.  За подготовка са нужни от 1 до 3 дни. По договаряне с пациента подготовката за  процедури може да се започне предварително, а това ще позволи да се съкрати времето на  пребиваване в клиниката и да се намалят разходите за лечение и пребиваване в чужбина.