Оздравяване на организма - Хипертермия като процедура с общ оздравителен ефект –
Оздравяване с модерни методи
+42,5*С +44*С - това вече е възможно.

Анатолий Василиевич Ефремов
Доктор на медицинските науки, член-кореспондент на Руската академия на медицинските науки.

Ръководител на клиниката.

Д-р Латинка Йосифова

Управител
Специалист: Физикална и рехабилитационна медицина

 

Д-р Асен Янчев

Специалист:
Вътрешни болести и онкология

 

Д-р Петко Ников

Специалист:
Ортопед-травматолог

 

Шевченко Владимир Петрович

Доктор на медицинските науки, професор

Быкова Елена Владимировна

Лекар анестезиолог, кандидат на медицинските науки

 

 
Валерий Петрович Петухов

Учредител на клиниката.